Aktualności

Polish Scientific Networks Conference 2022: Climate Change – Science & Society (June 3-5, 2022)


Nasza koleżanka pani prof. Marta Gmurek z Politechniki Łódzkiej jest w komitecie organizacyjnym konferencji nt zmian klimatu i zaprasza humboldtczyków do uczestnictwa oraz prosi o rozpropagowanie tej informacji wśród Pracowników Państwa Wydziałów i Instytutów.
Organizatorom zależy nam na głosie naukowców z różnych dyscyplin naukowych w debacie o przyczynach i skutkach zmian klimatycznych. Chętnie, również widzieliby wśród uczestników stypendystów AvH Stiftung lub ich członków ich grup badawczych.
Konferencje z cyklu Polish Scientific Networks to jedno z najważniejszych spotkań młodej polskiej nauki od lat organizowanych przez Akademię Młodych Uczonych PAN, Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na wiodących polskich uczelniach. W ich trakcie polscy i zagraniczni naukowcy pracujący w kraju i za granicą otrzymują przestrzeń i czas do współpracy i nawiązywania kontaktów naukowych.
W załączeniu ulotka konferencyjna.
SHP