Aktualności

Polskie Honorowe Stypendium Naukowe FNP im. Aleksandra Humboldta dla uczonych niemieckich


Koleżanki i Koledzy,
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchomiła dwudziesty piąty i jednocześnie ostatni konkurs o Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta.
Zapraszamy polskich badaczy i polskie badaczki do zgłaszania kandydatów i kandydatki do stypendium. Stypendium może być przyznane wybitnemu niemieckiemu uczonemu lub wybitnej niemieckiej uczonej na okres od 3 do 6 miesięcy na pobyt w ośrodku naukowym w Polsce i może być wykorzystane w ciągu 3 lat od jego przyznania. Wysokość stypendium to 4 000 euro miesięcznie.
SHP