Aktualności

Polsko-niemiecka sesja naukowa kończąca Rok Jana Czochralskiego


W dniach 15 i 16 listopada 2013 r. odbyła się w Warszawie w siedzibie Senatu RP oraz na Politechnice Warszawskiej specjalna sesja naukowa kończąca obchody Roku Jana Czochralskiego 2013. Profesor Czochralski (1885-1953) to wybitny polski chemik i metalurg, który opracował m.in. metodę przemysłowego otrzymywania dużych monokryształów krzemu i germanu.
Sesja zorganizowana została wspólnie przez Polskie i Niemieckie Towarzystwa Chemiczne. Jednym z współorganizatorów sesji było także SHP. Wśród referentów znaleźli się także Humboldtczycy: senator RP Profesor Janusz Rachoń (PG) oraz Profesor Franciszek Rozpłoch (UMK Toruń).
 
SHP