Aktualności

Polsko-Niemieckie Spotkania Naukowe


W czwartek 12 października w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie odbyła się kolejna impreza z cyklu Polsko-Niemieckich Spotkań Naukowych. Interesujący wykład pt. „Ewolucja przeszczepiania wątroby – nadzieje i niebezpieczeństwa” wygłosił członek rzeczywisty PAN, profesor Marek Krawczyk. W spotkaniu wzięło udział około 40 członków i sympatyków SHP. Po wykładzie wywiązała się ożywiona dyskusja, która trwała dalej w czasie poczęstunku sponsorowanego przez warszawskie Biuro DAAD.
 
SHP