Aktualności

Polsko-Niemieckie Spotkania Naukowe w Warszawie


Oddział Warszawski SHP od dłuższego czasu zaprasza wybitnych naukowców z Polski i Niemiec na spotkania otwarte dla mieszkańców stolicy. Spotkania te, organizowane we współpracy z Ambasadą Niemiec i Warszawskim Biurem Niemieckiej Agencji Wymiany Akademickiej (DAAD), odbywają się w zabytkowej siedzibie Niemieckiego Instytutu Historycznego w Alejach Ujazdowskich i cieszą się dużą popularnością.
Na ostatnim ze spotkań w czwartek 19 marca prof. Karol C. Modzelewski mówił na temat „Wolna myśl w jarzmie liczydeł”, odnosząc się krytycznie do testomanii w szkołach, parametrycznej oceny dorobku naukowego i nadmiernej ingerencji urzędników w działalność uniwersytetów. W spotkaniu, które prowadził prof. Franciszek Grucza, Przewodniczący Oddziału Warszawskiego SHP, wzięło ponad 50 osób. Ożywiona dyskusja po wystąpieniu prof. Modzelewskiego wykazała, że temat spotkania leży na sercu wielu ludziom.
SHP