Aktualności

Posiedzenie Zarządu Głównego SHP w Częstochowie


W październiku 2013 roku odbyło się pierwsze spotkanie Zarządu Głównego SHP w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, gdzie byliśmy gośćmi JM Rektora AJD pana profesora Zygmunta Bąka.
Spotkanie Zarządu Głównego poprzedziło seminarium naukowe, podczas którego kol. Prof. Ewa Stachowska, kol. dr hab. Grażyna Antczak oraz kol. prof. Andrzej Kłonowski wygłosili referaty naukowe.
Uchwała podjęta przez ZG SHP w Częstochowie zamieszczona jest na stronie internetowej jako załącznik.
 
SHP