Aktualności

Pożegnanie dr Kerna


21 stycznia odbyło się w Warszawie uroczyste pożegnanie dr Stefana Kerna radcy ds. nauki w ambasadzie niemieckiej, który zakończył swoją misję w Polsce i wraca do Niemiec obejmując nowe stanowisko w Bundesministerium für Forschung und Bildung. W pożegnaniu ze strony ZG SHP uczestniczyli kol. Buszewski i kol. Jaskuła oraz koledzy z oddziału warszawskiego: kol. Ziętara, kol. Strasburger i kol. Kosiński.  Prezes SHP kol. Buszewski wygłosił krótkie przemówienie pożegnalne dziękując Panu Kernowi za współpracę i zaangażowanie w sprawy SHP. Na tę okazję przygotowaliśmy także stosowny dyplom oraz drobny pamiątkowy upominek.
SHP