Aktualności

Pożegnanie Konsula Generalnego


Dnia 27 maja br. w ogrodzie Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu odbyło się przyjęcie pożegnalne wydane przez Konsula Generalnego dr. Gottfrieda Zeitza. W imieniu Zarządu Głównego SHP podziękowania za długoletnią współpracę złożyła kol. Ewa Stachowska wraz z kol. Andrzejem Więckowskim, a w imieniu oddziału wrocławskiego SHP kol. Piotr Dudziński.
SHP