Aktualności

Prezydium Zarządu Głównego SHP obradowało w Poznaniu


W dniu 9 września 2014 roku, w Centrum Mechatroniki Politechniki Poznańskiej, odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Societas Humboldtiana Polonorum. Na spotkaniu obecni byli wszyscy członkowie urzędującego Prezydium oraz zaproszeni Goście.  Przedmiotem  obrad było przygotowanie zebrania Zarządu Głównego SHP w Zielonej Górze. Podczas obrad omówiono także kwestie związane z bieżącą działalnością Stowarzyszenia, przygotowaniem sprawozdania z realizacji zadań, omówiono sprawy finansowe i organizacyjne, realizację programu wspierającego młodych naukowców, współpracę z Fundacją im. Aleksandra von Humboldta oraz  zaprezentowano nową stronę internetową.
 
 
SHP