Aktualności

Problemy powrotów do Polski


W miesiącu styczniu 2007, w trakcie spotkania przedstawicieli SHP z ministrem nauki prof. Michałem Seweryńskim, zostaliśmy poproszeni o przygotowanie opinii nt. problemów i barier skłaniających stypendystów do pozostania za granicą.
Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy odpowiedzieli na naszą prośbę-ankietą i w ten sposób przyczynili się do powstania stosownego memoriału.
SHP