Aktualności

Prof. Aleksandra Krygier-Stojałowska, pierwsza polska stypendystka Fundacji im. Aleksandra von Humbo


Prof. Aleksandra Krygier-Stojałowska (1923 - 2015). Urodziła się 3 października 1923 w Ryczywole, powiat Oborniki Wlkp. Ojciec, Jan Krygier i matka Weronika Krygier z domu Kosmowska prowodzili duże gospodarstwo rolne. Studia medyczne rozpoczęła w Poznaniu, ale pod koniec studiów przeniosła się do Szczecina.W 1951 uzyskała stopień kandydata nauk medycznych (doktorat) za pracę „Kwasy nukleinowe w niektórych nowotworach układu nerwowego obwodowego” i w tym samym roku rozpoczęła pracę w Katedrze Anatomii Patologicznej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Zorganizowała Pracownię Patologii Komórki gdzie rozpoczęła badania kwasów nukleinowych w komórkach m. in. za pomocą cytofotometru własnej konstrukcji. Habilitowała się w zakresie badań cytochemicznych i cytofotometrycznych fibroblastów w hodowli tkanek w 1962 roku a w 1972 uzyskała tytuł profesora nadzwyczajnego. W latach 1983 do 1996 była kierownikiem Zakładu Patologii Komórki PAM a przez dwie kadencje (1974-1981) była Prorektorem ds. nauki.
Aktywnie działała w Polskim Towarzystwie Histochemików i Cytochemików stając się jego prezesem w latach 1976-1986 i otrzymując godność członka honorowego oraz tytuł Bene meritus
Po nawiązaniu kontaktu z jednym z najlepszych specjalistów w zakresie cytofotometrii Prof. W. Sandritter’em wyjeżdżała trzykrotnie na staże do Niemiec. Drugi wyjazd w 1959 na Uniwersytet we Frakfurcie nad Menem nastąpił po uzyskaniu stypendium Fundacji im. Aleksandra Humboldta. Należy podkreślić, że Aleksandra Krygier była pierwszym polskim stypendystą Fundacji Humboldta po II wojnie światowej. W 1973 uzyskała ponownie stypendium i przebywała w Instytucie Aschoffa na Uniwersytecie we Freiburgu.
Resultatem prac z Prof. Sandritterem były m. in. wspólne publikacje:
  • Sandritter W., Krygier A., Cytophotometrische Bestimmungen von proteingebundenen 
  • Thiolen in der Mitose und Interphase von HeLa-Zellen. Zeitschrift fuer Krebsforschung, 1959, 62 (6), pp. 596-610.
  • Krygier A., Sandritter W., The influence of hydrogen ion concentrations and some other ions on metachromasia in staining mucopolysaccharides with toluidine blue. Acta Medica Polona, 1961, 2, pp. 123-145
Jest współautorką 3 podręczników akademickich oraz promotorem 12 prac doktorskich.
  • A. Krygier, H. Godlewski (red.), Skrypt metod histochemicznych. Towarzystwo Histochemików i Cytochemików, tom I, Warszawa 1963, tom II, Warszawa 1964
  • A. Krygier-Stojałowska i inni, Wybrane zagadnienia cytofizjologii, nowe metody i wyniki. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1979
  • A. M. Krygier-Stojałowska, H. G. Godlewski, Topochemiczne metody badań komórek i tkanek. PWN, Wyd. I, Warszawa 1975, Wyd. II, Warszawa 1982
Dorobek publikacyjny Prof. Krygier-Stojałowskiej w bazie Scopus liczy 45 artykułów i referatów konferencyjnych.
W 1965 poślubiła prof. Kazimierza Stojałowskiego, organizatora i kierownika Zakładu Patomorfologii Klinicznej i późniejszego doktora honoris causa PAM. Przeszła na emeryturę w 1994 ale pracowała na części etatu do roku 2000. Zmarła 17 listopada 2015 roku.

Opracował Krystian Leonard Chrzan
na podstawie materiałów udostępnionych przez Prof. Bogusława Machalińskiego, kierownika Katedry i Zakładu Patologii Ogólnej i Dziekana Wydziału Lekarskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz syna Stefana Stojałowskiego, adiunkta na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

SHP