Aktualności

Prof. Andrzej Szwarc Liderem Pracy Organicznej


Prof. Andrzej Szwarc otrzymał prestiżowe wyróżnienie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu za uprawianie i krzewienie tzw. pracy organicznej. Pojęcie to zrodziło się w XIX stuleciu jako określenie działalności ludzkiej nakierowanej na organizowanie wszelkich wysiłków mających na celu zachowanie polskiej gospodarki w warunkach jakie wówczas panowały, kiedy na polskich ziemiach dominowały obce mocarstwa. Szczególnego znaczenia pojęcie pracy organicznej nabrało po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w roku 1918, kiedy nastał czas odbudowy państwa i zainicjowanie jego rozwoju. Dzisiaj ludźmi pracy organicznej w nowoczesnym rozumieniu są nie tylko inżynierowie i przedsiębiorcy, nie tylko pracownicy przemysłowi czy lekarze, ale również naukowcy, politycy, duchowni, szefowie wielkich organizacji gospodarczych - wszyscy ci, których działalność służy najlepiej pojętemu interesowi państwa i narodu.
W dniu 14.12.2007 r. Kol. Szwarc. otrzymał dyplom potwierdzający nadanie "Godności Lidera Pracy Organicznej" i statuetkę "Honorowego Hipolita".
Kol. Szwarc jest współzałożycielem naszego Stowarzyszenia i jego wieloletnim sekretarzem.Serdecznie gratulujemy!
SHP