Aktualności

Prof. Andrzej Szwarc sędzią Trybunału Stanu RP


Prof. Andrzej Jan Szwarc, wybitny znawca prawa karnego i dziekan Wydziału Prawa UAM został ponownie wybrany przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (uchwałą z dnia 14.11.2007) na stanowisko członka (sędziego) Trybunału Stanu. W dniu 27.11.2007 r. marszałek Sejmu Bronisław Komorowski odebrał od sędziów przyrzeczenie i wręczył im akty powołania (patrz foto).
Kol. Szwarc. odbywal stypendium Humboldta w Max-Planck_Institut fűr ausländisches und internationales Strafrecht we Freiburgu pod opieką prof. H.H. Jescheck’a w roku 1982.
Serdecznie gratulujemy!
SHP