Aktualności

Prof. Bogusław Buszewski doktorem honoris causa Uniwersytetu Cluj-Napoca


Prof. Bogusław Buszewski doktorem honoris causa Uniwersytetu Cluj-Napoca, który założył Król Stefan Batory
W dniu 27 czerwca 2024 r. w Uniwersytecie Babeș-Bolyai  w Cluj-Napoca (Rumunia) miała miejsce uroczystość nadania naszemu Koledze humboldtczykowi prof. Bogusławowi Buszewskiemu z UMK doktoratu honoris causa.

W swoim wystąpieniu Rektor Uniwersytetu Babeș-Bolyai w Klużu-Napoce (UBB)  prof. Daniel Dawid podkreślił, że uniwersytet nadał tytuł doktora honoris causa międzynarodowemu uczonemu, profesorowi Bogusławowi Buszewskiemu, członkowi Polskiej Akademii Nauk i Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk, zaliczanemu do 2% najlepszych najczęściej cytowanych naukowców świata, czołowemu specjaliście w dziedzinie chemii analitycznej, medycznej i środowiskowej, byłemu i obecnemu współpracownikowi UBB.

Oddają to najlepiej słowa wypowiedziane przez Rektora:

„Cieszę się, że mogliśmy uhonorować działalność akademicką czołowego międzynarodowego naukowca w dziedzinie chemii, współpracownika UBB, na propozycję Instytutu Chemii „Raluca Ripan” UBB”, dziś, kiedy 130. rocznica urodzin rektorki naszej uczelni, akademiczki chemiczki Raluki Ripan, która z kolei szczęśliwym historycznym zbiegiem okoliczności otrzymała w 1963 roku tytuł doktora honoris causa uczelni profesora Buszewskiego. Dzięki temu staraniu społeczność akademicka UJ UBB staje się silniejsza!”.

Więcej informacji o uroczystości w Cluj znajduje się na stronie FB Uniwersytetu UBB:

https://www.facebook.com/photo?fbid=941872591300546

Warto nadmienić, że uniwersytet w Cluj został założony w roku 1581 (jako Academia Claudiopolitana) przez księcia Siedmiogrodu i króla Polski Stefana Batorego, a organizatorem i pierwszym rektorem Uczelni był ks. Jakub Wujek – profesor UJ i autor pierwszego tłumaczenia Biblii na język polski.

Kolega Bogusław Buszewski odbywał stypendium Humboldta w 1998  roku w Uni Tübingen (Institut für organische Chemie)  pod opieką Prof. Ernsta Bayera. Członkiem SHP jest od roku 1992. W Stowarzyszeniu pełnił m.in. funkcję prezesa Oddziału Toruńskiego SHP, wiceprezesa ZG (2004-2007) oraz przez dwie kadencję prezesa SHP (2007-2010-2013).

O randze i znaczeniu jego osiągnięć naukowych najlepiej świadczy fakt, że otrzymany w Cluj doktorat honoris causa to już jego szóste takie wyróżnienie (w tym są dwa zagraniczne).

Laureatowi serdecznie gratulujemy!

Opr. M. Jaskuła 6.07.2024

SHP SHPSHPSHPSHPSHPSHP