Aktualności

Prof. dr hab. Andrzej Szwarc sędzią Trybunału Stanu


Prof. dr hab. Andrzej Szwarc jeden z założycieli SHP i długoletni sekretarz wybrany został przez Sejm RP na posiedzeniu 12.01.2007 r. sędzią Trybunału Stanu.
Kol. Szwarc odbywał stypendium w Maz-Planck-Institut für ausländisches und Internationales Strafrecht w 1982 r. we Freiburgu.
SHP