Aktualności

Prof. Grzegorz Karczewski laureatem Konkursu Mistrz FNP


Miło nam poinformować, że wśród 9 wybitnych naukowców zajmujących się naukami chemicznymi, których Fundacja Nauki Polskiej wyróżniła subsydium profesorskim programu „Mistrz" edycji 2013, znalazł się także nasz Kolega, Humboldtczyk i członek SHP, Profesor dr hab. Grzegorz Karczewski z Laboratorium Wzrostu Kryształów Instytutu Fizyki PAN w Warszawie.
Profesor Karczewski jest laureatem nagrody Humboldta z roku 2007, a swoje stypendium odbywał w Instytucie Fizyki w Würzburgu u Prof. Laurensa W. Molenkamp'a.
Program MISTRZ jest realizowany przez FNP od roku 1998. Jego celem jest wspieranie wybitnych uczonych poprzez oferowanie im subsydiów służących podjęciu nowych lub zintensyfikowaniu już prowadzonych badań naukowych. Subsydia są przyznawane w trybie zamkniętego konkursu, co rok w innym obszarze nauki. Do tej pory wyróżnienie to otrzymało 193 badaczy.
Serdecznie gratulujemy!
 
SHP