Aktualności

Prof. Hubert Orłowski doktorem honoris causa UWM w Olsztynie


Prof. Hubert Orłowski wybitny polski germanista i znawca literatury
niemieckiej otrzymał w dniu 1 października 2009 r. na Uniwersytecie
Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie godność doktora honoris causa za
badania literackie nad relacjami polsko-niemieckimi.

Tym samym doceniony został wkład Prof. H.Orłowskiego
i Jego wybitne osiągnięcia w zakresie: badań naukowych dotyczących
kultury i literatury niemieckiej, szczególnie zagadnień życia
literackiego w III Rzeszy oraz nad różnorodnymi związkami
polsko-niemieckimi, w tym stereotypami narodowymi; za rozwój
intelektualny trzech pokoleń germanistów polskich, w tym także
studentów i naukowców pochodzących z Warmii i Mazur; za szerzenie i
popularyzowanie wiedzy o historii i teraźniejszości rodzinnej
Warmii, w Polsce i poza jej granicami.

Sprawozdanie z tej uroczystości a także życiorys laureata zamieszczone są pod adresem http://ksiazki.wp.pl/wiadomosci/id,39321,wiadomosc.html

Prof. Orłowski jest laureatem Humboldt-Forschungspreis oraz aktywnym członkiem SHP.

                                                                                   Serdecznie gratulujemy!
SHP