Aktualności

Prof. Michael Giersig stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej


Miło nam poinformować, że prof. Michał Giersig aktualnie pracujący we Freie Universität w Berlinie, jeden z wybitnych fizyków zajmujących się praktycznymi aspektami zastosowań nanotechnologii w chemii i medycynie otrzymał honorowe stypendium Aleksandra von Humboldta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Nazwisko Prof. Giersiga znajduje się na liście 100 Top Chemists najczęściej cytowanych chemików świata w latach 2000-2010 opracowanej przez ScienceWatch.com Thomson Reuter. Prof. Giersig jest także częstym gościem i referentem na naszych konferencjach i pragnąc uhonorować jego zasługi Zarząd Główny nadał mu nasze wyróżnienie „Laur SHP”, które zostało uroczyście wręczone w trakcie naszego Kollegu „How Science Spies on and Technology Imitates Nature?” w Gdańsku w dniu 26.09.2011 r.
Serdecznie gratulujemy !
SHP