Aktualności

Prof. Michał Németh zdobywcą prestiżowego grantu ERC oraz wyróżnienia „Gwiazdy Horyzontu 2020”


Pan dr hab. Michał Nemeth, wybitny językoznawca, hungarysta i turkolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, zatrudniony w Instytucie Językoznawstwa, Przekładoznawstwa i Hungarystyki, uzyskał prestiżowy grant ERC Starting Grant w programie Horyzont 2020 pt. „(Re)constructing a Bible. A new approach to unedited Biblical manuscripts as sources for the early history of the Karaim language”.
SHP