Aktualności

Prof. Piotr de Bończa Bukowski odebrał nominację profesorską


W gronie osób, którym 25 kwietnia 2024 r. Prezydent RP wręczył nominację profesorską jest także nasz Kolega humboldtczyk i członek Oddziału Krakowsko-Katowickiego SHP prof. dr hab. Piotr de Bończa-Bukowski. (Tytuł profesora nadany został w grudniu 2021 r.).

W ramach stypendium Aleksandra von Humboldta Kol. de Bończa Bukowski przebywał w 2003 r. na Uniwersytecie w Bonn pod opieką Prof. Heiko Ueckera.
Prof. Piotr de Bończa Bukowski pracuje w Katedrze Nordystyki Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół przekładoznawstwa, szeroko pojętej komparatystyki oraz historii literatury skandynawskiego i niemieckiego obszaru językowego. Prowadzi badania nad teorią tłumaczenia, praktyką przekładu literackiego i transferu międzykulturowego oraz historią myśli przekładoznawczej. 
Jest On autorem bądź współautorem licznych publikacji i monografii, a także laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów, stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz „Polityki”.
Więcej informacji o Jego osiągnięciach można przeczytać na stronie
https://www.uj.edu.pl/wiadomosci/-/journal_content/56_INSTANCE_d82lKZvhit4m/10172/155930075

Prof. Piotr de Bończa Bukowski został również uhonorowany tytułem profesora honorowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tytuł ten nadaje Senat UJ w uznaniu pozycji naukowej i szczególnych zasług dla Uniwersytetu.

Laureatowi serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych znaczących osiągnięć!

Opr. MJ, 3.05.2024

SHP