Aktualności

Profesor Bogusław Buszewski członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk


Z przyjemnością informujemy, że Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk w trakcie swojej 133. sesji w dniu 1.12.2016 r. wybrało naszego Kolegę, Prof. dr hab., multi dr hc., Bogusława Buszewskiego, do grona członków Akademii. Profesor Buszewski kieruje Katedrą Chemii Środowiska i Bioanalityki oraz Centrum Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych BioSep na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
SHP