Aktualności

Profesor Franciszek Grucza doktorem honoris causa Uniwersytetu Opolskiego


Miło nam poinformować, że we wtorek, 10 marca 2015 roku, w dniu święta Uniwersytetu Opolskiego i jego 21 rocznicy istnienia, władze uczelni wyróżniły tytułem doktora honorowego wybitnego germanistę naszego kolegę, aktywnego członka i Przewodniczącego Warszawskiego Oddziału SHP – Profesora Franciszka Gruczę.
Profesor jest emerytowanym pracownikiem Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej na Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW. Do jego zainteresowań naukowych należą: germanistyka, glottodydaktyka, lingwistyka, translatoryka i językoznawstwo niemieckie.
Laudatorką jego przewodu doktorskiego była Profesor Maria Katarzyna Lasatowicz z Uniwersytetu Opolskiego. Wyjaśniła zebranym w Auli Błękitnej gościom, że Profesor Grucza stworzył podwaliny lingwistyki stosowanej, glottodydaktyki oraz nadał im rangę samodzielnych dyscyplin naukowych.
SHP