Aktualności

Program RISE DAADu


Zapraszamy Koleżanki i Kolegów humboldtczyków do zainteresowania się (jak tez i swojego środowiska) programem RISE.
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) zaprasza jednostki naukowe z całego świata zainteresowane współpracą z praktykantami z Niemiec do udziału w programie RISE (Research Internships in Science and Engineering).
W ramach programu RISE jednostki naukowe a także indywidualni pracownicy naukowi i doktoranci mogą ubiegać się o przyjęcie jako praktykanta wysoko wykwalifikowanego studenta z Niemiec.
W projekcie biorą udział studenci następujących dziedzin:
- biologia
- chemia
- fizyka
- nauki o Ziemi
- inżynieria
oraz pokrewnych kierunków.

Ostateczny termin zgłaszania osób i jednostek zainteresowanych współpracą z praktykantem z Niemiec w 2013 roku upływa 25 listopada 2012 r.
Szczegółowe informacje w języku angielskim znajdą Państwo w załączeniu jak również na stronach internetowych: www.daad.de/rise-weltweit/en oraz www.daad.de/rise-programs.
Dodatkowe informacje zawarte są też w załącznikach:
Flyer_RISE_worldwide.pdf
RISE worldwide info_ENG_2013.pdf
 
W przypadku pytań lub niejasności informacji udziela.
Pani Maria Szrajber-Czerwińska
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej DAAD
Deutscher Akademischer Austauschdienst
Przedstawicielstwo w Warszawie
Außenstelle Warschau
E-mail: maria.szrajber@daad.pl
Tel.: (+48) 22 617 48 47
SHP