Aktualności

Projekt nowego Statutu


Koleżanki i Koledzy,
z pewnym opóźnieniem przedkładamy projekt zmian w Statucie oraz krótki komentarz odnośnie proponowanych nowych rozwiązań.
Projekt zmian w Statucie
Omówienie proponowanych zmian
Zarząd Główny SHP

SHP