Aktualności

Projekt nowego statutu SHP


Serdecznie dziękujemy wszystkim Koleżankom i Kolegom za uwagi zgłoszone do projektu statutu. Komisja statutowa przygotowała jednolitą ostateczną wersję projektu statutu, który zostanie przedłożony Walnemu Zebraniu celem uchwalenia.

Czas, który może być na Walnym Zebraniu poświecony na dyskusję jest niestety bardzo ograniczony. Jest zatem niezmiernie ważnym aby wszelkie wątpliwości i pytania móc wyjaśnić wcześniej tak aby projekt będący przedmiotem obrad był możliwie powszechnie akceptowany.

Dlatego też usilnie prosimy Koleżanki i Kolegów o staranne zapoznanie się z przedłożonym projektem i o zgłaszanie komentarzy oraz pytań, na które postaramy się odpowiedzieć zaraz na wstępie dyskusji nad statutem.
SHP