Aktualności

Przedłużeniu terminu składania ankiet do Almanachu SHP


Zarząd Główny SHP podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania ankiet do Almanachu SHP; przypominamy, że za akcję uaktualnienia i wydania nowego Almanachu odpowiedzialny jest wice przewodniczący Zarządu Głównego SHP kol. Andrzej M. Kłonkowski.
SHP