Aktualności

Przewodniczący Toruńskiego Oddziału SHP członkiem Komisji Kodyfikacyjnej


Prezes Rady Ministrów Ewa Kopacz powołała z dniem 1 października 2015 r. Profesora Tomasza Justyńskiego, Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, w skład Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.
Wręczając akty nominacyjne na uroczystym, plenarnym posiedzeniu Komisji w dniu 29 października w Warszawie nowym członkom Komisji Minister Sprawiedliwości Borys Budka powiedział: „Cieszę się, że przyjęliście Państwo to zobowiązanie. Jestem przekonany, że Komisja będzie pracować nad dobrymi rozwiązaniami dla prawa cywilnego korzystając ze swojego doświadczenia i wiedzy”.
SHP