Aktualności

Sejm: Profesor Stanisław Biernat sędzią Trybunału Konstytucyjnego


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wybrał, w dniu 13.06.2008 profesora Stanisława Biernata na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Zgłoszony przez klub PO prof. Biernat z Uniwersytetu Jagiellońskiego jest sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego. W 1971 r. ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa UJ; w 1995 r. otrzymał tytuł profesorski, od 2000 r. jest profesorem zwyczajnym; od 2004 r. - członkiem Komitetu Nauk Prawnych PAN. Jego główne dziedziny badań to prawo publiczne oraz prawo europejskie.
Jest autorem ponad stu prac naukowych, w tym kilku książek. Jego rozprawa habilitacyjna uzyskała I nagrodę w konkursie "Państwa i Prawa" za najlepszą pracę habilitacyjną w dziedzinie nauk prawnych w Polsce. Prof. Stanisław Biernat jest twórcą i kierownikiem Katedry Prawa Europejskiego UJ - czołowego w Polsce ośrodka badań nad problematyką prawną integracji europejskiej i wpływu prawa europejskiego na prawo polskie. Przy Katedrze utworzył w 2003 r. Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego. W latach 1991 - 2004 prowadził zajęcia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie, poświęcone pozycji prawnej obywatela wobec administracji publicznej. Prof. Biernat odbywał stypendium w 1989 r. w Uniwersytecie w Heidelbergu pod kierownictwem prof. E. Schmidta.
Serdecznie gratulujemy!
SHP