Aktualności

Seminarium naukowe w Częstochowie i Zebranie Zarządu Głównego


Dnia 5 oraz 6 października odbyło się w Częstochowie Seminarium naukowe SHP. Referentami seminarium byli między innymi Profesor dr hab. Ewa Stachowska z Politechniki Poznańskiej, Profesor dr hab. Andrzej M. Kłonkowski z Politechniki Poznańskiej oraz dr hab. Grażyna Antczak z Uniwersytetu Wrocławskiego. Tematyka przedstawionych prezentacji obejmowała zagadnienia dotyczące fizyki oraz chemii. Po zakończonym Seminarium dla gości przygotowana została wycieczka na Jasną Górę w celu zwiedzania Biblioteki Ojców Paulinów.
SHP