Aktualności

Sesja Młodych Badaczy na Kongresie


Wzorem ubiegłych Kongresów, w programie X Kongresu umieszczono Sesję Młodych Badaczy. Na sesję tę zapraszani są młodzi adepci nauki, wśród których mogą być przyszli stypendyści Fundacji Humboldta. Jedynymi ograniczeniami udziału w sesji są poziom proponowanego wystąpienia i wiek do 35 lat. Prace na Sesji Młodych Badaczy mają postać plakatów, poprzedzanych krótką prezentacją ustną.
SHP