Aktualności

Sięgając po niezbadane


Fundacja na rzecz Nauki Polskiej obchodzi 30-lecie istnienia. W tym czasie przekazała ona 1.710 mln zł na wspieranie nauki (ze środków własnych i funduszy strukturalnych UE) przyznając 12 600 stypendiów, subsydiów i nagród naukowcom ze wszystkich dziedzin i na wszystkich etapach kariery naukowej. Publikacje, do których powstania przyczyniła się Fundacja doczekały się przeszło 171 tysięcy cytowań. 117 z nich zaliczone zostało do ekskluzywnego grona HCF (Highly Cited in the Field) – 1% prac najczęściej cytowanych w danej dyscyplinie/dziedzinie. Z pośród nich wybrano nazwiska 20 autorów prac – beneficjantów wsparcia FNP z zakresu nauk przyrodniczych i dodatkowo jeszcze 10 z zakresu nauk humanistycznych i przedstawiono ich osiągnięcia w formie krótkich esejów w specjalnym wydawnictwie noszącym tytuł „Sięgając po niezbadane”. Promocja tej książki odbyła się właśnie w dniu 14 kwietnia 2022 r. w siedzibie Fundacji w Warszawie. Promocję prowadziła jedna ze współredaktorek dr Patrycja Dołowy oraz wybitny fizyk i popularyzator nauki prof. Krzysztof Meissner.
SHP