Aktualności

Spotkanie w Bonn


Dnia 29 lipca 2022 r. odbyło się w Bonn robocze spotkanie prezesa SHP kol. Tadeusza Krzemińskiego oraz sekretarza generalnego kol. Mariana Jaskuły z kierownictwem Fundacji w osobach sekretarza generalnego Dr. Enno Auderheide, kierownika działu Europa Dr. Moniki Lieb oraz Dr. Rebeki Grossmann. W trakcie spotkania omówiono aktualne działania Fundacji oraz SHP ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby pozyskiwania nowych kandydatów do stypendiów.
SHP