Aktualności

Spotkanie w Ministerstwie Nauki


Prezydium Zarządu Głównego SHP spotkało się w dniu 14 lutego 2020 r. z sekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Wojciechem Maksymowiczem oraz kilkoma pracownikami resortu. Spotkanie poświęcone było współpracy (ustalono m.in. szybkie przekazanie do dyspozycji Ministerstwa tworzonej przez nas Bazy Ekspertów) oraz poszerzeniu programów stypendialnych NAWA (w szczególności programu homing) tak aby w znacznie większym stopniu uwzględniały one humboldtczyków oraz stypendystów programów mających znaczącą międzynarodową rangę.
SHP