Aktualności

Spotkanie z nowym sekretarzem generalnym Fundacji


Dnia 21 lutego 2011 r. na zaproszenie Fundacji AvH przebywali w Bonn Prezes SHP kol. B. Buszewski oraz sekretarz generalny kol. M. Jaskuła. Program wizyty obejmował spotkanie z nowym sekretarzem generalnym AvH-Stiftung Dr. Enno Aufderheide, a także pożegnanie z Dr. Svenem Baszio, który z dniem 1 kwietnia, po 8 latach pracy w Fundacji AvH na stanowisku kierownika referatu Europa opuszcza Bonn i obejmuje kierownictwo Fundacji "Stiftung Jugend forscht e.V."  w Hamburgu  zajmującej się wybitnie uzdolniona młodzieżą.

W trakcie spotkania przedstawiliśmy dr Aufderheide działalność SHP oraz zaprosiliśmy go do odwiedzenia Polski. Doskonałą okazją mogą tutaj być Humboldt-Kolleg organizowane przez nas we Wrocawiu w maju 2011 r. oraz w Gdańsku we wrześniu 2011 r.
Na zdjęciu stoją od lewej: M. Jaskuła, Dr. Enno Aufderheide, B.Buszewski
oraz Dr. Sven Baszio.
SHP