Aktualności

Spotkanie z prof. Edwardem Nęcką


W ramach Polsko-Niemieckich Spotkań Naukowych, organizowanych przez Warszawski Oddział SHP, Edward Nęcka, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek rzeczywisty i Wiceprezes PAN, wygłosił 17 marca w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie wykład pt. „Czy IQ się liczy? O znaczeniu zdolności intelektualnych w życiu człowieka”. Ze względu na temat i osobę prelegenta wykład ten spotkał się z dużym zainteresowaniem. Wysłuchało go ponad sto osób, które podziękowały oklaskami za świetne przedstawienie złożonej problematyki z dziedziny psychologii. Dyskusja na tym, co warunkuje inteligencję i zdolności twórcze człowieka, trwała zarówno po wykładzie jak i w czasie poczęstunku ufundowanego przez Ambasadę Niemiec w Warszawie.
Oddział Warszawski zaprasza na kolejne spotkania z tego cyklu w dniach 22 czerwca, 12 października i 7 grudnia bieżącego roku.
SHP