Aktualności

Sprawozdanie ustępujących Władz SHP kadencji 2019-2023


Koleżanki i Koledzy,
Przedkładamy niniejszym edytorską wersję sprawozdania ustępujących Władz.
Obejmuje ono pełny zakres merytoryczny, a w trakcie jest jeszcze korekta przed drukiem (kilka drobnych błędów).
Biuletyn Informacyjny nr 15
Zarząd Główny SHP

SHP