Aktualności

Stanowisko Zarządu Głównego SHP w sprawie potrzeby intensyfikacji zwalczania pandemii wirusa COVID


Zarząd Główny SHP uznając potrzebę zdecydowanych działań na rzecz zwalczania pandemii wirusa SARS Covid 2 postanowił po dyskusji na posiedzeniu w dniu 11.12.2021 poprzeć stanowisko Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z dnia 28 listopada 2021 r. i w drodze głosowania przyjął uchwałę treści:
Zarząd Główny SHP popiera postulaty zawarte w apelu/liście otwartym Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Zakaźnych dotyczące podjęcia niezbędnych działań w celu zatrzymanie rozszerzania się epidemii Covid.
Nasze stanowisko zostaje przesłane do analogicznego kręgu Adresatów.
Tekst apelu/listu otwartego PTEiLChZ jest dostępna pod tym linkiem.
M. Jaskuła
Sekretarz generalny ZG SHP
SHP