Aktualności

Staże podoktorskie w Dioscuri Centre for Physics and Chemistry of Bacteria


Fundacja Humboldta poinformowała nas o możliwości ubiegania się o staże podoktorskie w Dioscuri Centre for Physics and Chemistry of Bacteria w Warszawie.
Może ktoś z Państwa współpracowników byłby zainteresowany.
(szczegółowa informacja w załączeniu)
Zarząd Główny SHP
SHP