Aktualności

Stille Nacht, heiliege Nacht


Dnia 19 grudnia w Oddziale Toruńskim SHP miał miejsce tradycyjny opłatek. W części naukowej kol. Zenon Wiśniewski wygłosił referat noszący tytuł „Czy możliwe jest pełne zatrudnienie?", po którym nastąpiła długa i ożywiona dyskusja.
Spotkanie było również okazją do złożenia życzeń i gratulacji kol. Bronkowi Żurawskiemu, który niedawno ukończył 80 lat. Naszemu Koledze – aktywnemu Humboldtczykowi (pełnił m.in. funkcję Sekretarza Zarządu Głównego kadencji 1998-2001).
Serdecznie gratulujemy oraz życzymy dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności!
 
SHP