Aktualności

Tytuł profesora nauk humanistycznych dla dr hab. Aldony Sopaty


2 lutego 2024 r. Prezydent RP Andrzej Duda nadał dr hab. Aldonie Sopacie z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu tytuł profesora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.

Profesor Aldona Sopata odbyła staż w ramach stypendium naukowego Fundacji im. Aleksandra Humboldta w latach 2007-2009 na Uniwersytecie w Hamburgu pod opieką Prof. Juergena Meisela.

Od roku 2023 prof. Sopata jest członkiem Zarządu Głównego naszego stowarzyzszenia. W latach 2010-2016 była członkinią a następnie przewodniczącą Głównej Komisji Rewizyjnej SHP (2016-2019).

Prof. Aldona Sopata w latach 2012-2016 była Prodziekanem, a w latach 2016-2020 Dziekanem Wydziału Neofilologii UAM w Poznaniu. Na tym wydziale kieruje Zakładem Badań nad Wielojęzycznością w Instytucie Lingwistyki Stosowanej.

Zainteresowania naukowe naszej koleżanki obejmują rozwój językowy dzieci mono- i bilingwalnych, lingwistyczne badania dorosłych osób dwu- i wielojęzycznych oraz badania akwizycji językowej w warunkach naturalnych i szkolnych.

SHP