Aktualności

Tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych dla dr hab. inż. Marty Gmurek


W dniu 07.09.2023 Prezydent RP Andrzej Duda nadał dr hab. inż. Marcie Gmurek z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria chemiczna.

Profesor Gmurek realizowała stypendium Humboldta w Karlsruhe Institute of Technology w Niemczech w latach 2021-2022. Ponadto jest stypendystką DAAD oraz wielokrotną laureatką projektów badawczych finansowanych przez NCN i NCBiR. W latach 2018-2019 odbyła również staż na Uniwersytecie w Coimbrze w Portugalii. 

Od lipca 2023 weszła w skład Zarządu Głównego i pełni funkcję skarbniczki w naszym Stowarzyszeniu.
Ponadto od grudnia 2021 r. jest  zastępczynią Przewodniczącego Akademii Młodych Uczonych PAN - AMU PAN, a od 2023 r.  jest członkinią Young Academy of Europe.

Jej zainteresowania badawcze dotyczą degradacji ksenobiotyków, oraz szeroko pojętej tematyki jakości wody. W jej dorobku znajduje się ponad 60 artykułów z bazy JCR, które zostały zacytowane ponad 1800 razy. Wskaźnik Hirscha dorobku publikacyjnego wynosi 23 według bazy Scopus.

SHP