Aktualności

Udział w seminarium Akademii Młodych Uczonych PAN w Warszawie


Kol. Tomasz Sterzyński uczestniczył w seminarium zorganizowanym przez Akademię Młodych Uczonych PAN w Warszawie na temat mobilności młodych uczonych. Podczas seminarium, w trakcie panelu „Mobilność międzynarodowa", w którym uczestniczył również m.in. Profesor Maciej Żylicz (FNP) i Profesor Michał Karoński (NCN), kol. T. Sterzyński przedstawiał koncepcję Fundacji AvH dotyczącą możliwości stypendialnych, motywację dla naukowych wyjazdów stypendialnych młodych pracowników nauki, a także udział młodych badaczy w kongresach SHP.
 
SHP