Aktualności

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze


Zarząd Główny Societas Humboldtiana Polonorum działając w trybie §25 Statutu zwołuje XII Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków SHP.
Zebranie odbędzie się w dniu 1 lipca 2023 roku (sobota) o godz. 16.00 w pierwszym terminie, bądź o godz. 16.30 w drugim terminie na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Dr. Stefana Kopcińskiego 8/12 w Łodzi, gdzie także odbywać się będzie XII Kongres SHP.
Porządek Zebrania zawarty jest w załączonym zawiadomieniu-zaproszeniu.
Zaproszenie.pdf
Zarząd Główny SHP
SHP