Aktualności

Walne Zgromadzenie Członków - Poznań 6 lipca 2013


Zarząd Główny SHP działając w oparciu o postanowienia  statutu zwołuje na dzień 6 lipca 2013 walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Szczegółowy porządek zebrania zawarty jest w załączeniu.
Ten dokument otrzymali państwo także pocztą wraz z zawiadomieniem o organizowanym w Poznaniu 9-tym Kongresie SHP.
Więcej informacji o Kongresie mogą państwo znaleźć pod adresem  
http://9kongresshp.put.poznan.pl/

Prosimy o uregulowanie składek członkowskich za okres od 2007 r.

Zarząd Główny SHP
SHP