Aktualności

Warszawskie posiedzenie Zarządu Głównego SHP


W dniach 4-5 grudnia 2015 roku w Warszawie, w Pałacu Kultury i Nauki odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego SHP. Posiedzenie to w głównej mierze poświęcone było przygotowaniu X Kongresu SHP Łódź 2015, w tym aktualnemu stanowi przygotowań, udziałowi Klubów Humboldta z krajów ościennych, koncepcji i przygotowaniu Sesji Młodych Badaczy oraz przygotowaniu do Walnego Zebrania członków SHP. W trakcie posiedzenia ZG SHP omówiono także inne bieżące zagadnienia, m.in. przedstawiono sprawozdanie z prac Zarządu Głównego oraz oddziałów, dyskutowano o problemie bazy danych oraz aktywności członków SHP, wstępnie zapoznano się z propozycją współpracy z Klubem Stypendystów FNP i Fullbrighta.
SHP