Aktualności

Wizyta Dr. Manfreda Ostena w Krakowie


W dniach 11 i 12 maja 2006 r. gościliśmy w Krakowie Pana dr Manfreda Ostena byłego sekretarza generalnego Fundacji wraz z Malzonką. Dr. Osten odebrał w dniu 12 maja, w trakcie Święta UJ przyznaną mu odznakę „Zasłużony dla UJ” . W godzinach wieczornych po wspaniałym uniwersyteckim koncercie w wykonaniu orkiestry Ruprecht-Karl-Universitat z Heidelbergu odbyło się spotkanie przy lampce wina z Humboldtczykami z oddziału Krakowsko-Katowickiego, w którym wzięło udział ok. 70 osób. W trakcie spotkań była też okazja nabycia wydanej przez Wydawnictwo Poznańskie książki dr Ostena „Lucyferowy pośpiech czyli Goethe odkrywa zalety powolności” i uzyskania autografu jej autora.
SHP