Aktualności

Wpisanie Zarządu Głównego SHP do KRS


Chcielibyśmy poinformować, że formalności związane z rejestracją Zarządu Głównego SHP, wybranego podczas kongresu SHP w Poznaniu, zostały zakończone wpisem do KRS po 4-miesięcznych staraniach. Kopię wpisu do KRS zamieścimy na stronie internetowej
 
SHP