Aktualności

Wykład Profesora Marka Krawczyka


ZAPROSZENIEOddział Warszawski Towarzystwa Naukowego „Societas Humboldtiana Polonorum” zaprasza na kolejny wykład z cyklu „Polsko-Niemieckie Spotkania Naukowe – Deutsch–Polnische Wissenschaftliche Begegnungen”. Współorganizatorami cyklu są Niemiecki Instytut Historyczny (DHI) w Warszawie oraz Przedstawicielstwo Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) w Warszawie i Ambasada Republiki Federalnej Niemiec.
Zapraszamy serdecznie na wykład Profesora Marka Krawczyka
(Warszawski Uniwersytet Medyczny) pt.
Ewolucja przeszczepiania wątroby – nadzieje
i niebezpieczeństwaktóry odbędzie się 12 października 2017r. (czwartek) o godz. 18.oo w Sali konferencyjnej
Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, Pałac Karnickich, Al. Ujazdowskie 39.
Po wykładzie organizatorzy zapraszają na spotkanie towarzyskie z poczęstunkiem.
R.S.V.P. do 9 października 2017 roku, wielgat@ibb.waw.pl
SHP