Aktualności

Wyróżnienie profesora Andrzeja J. Szwarca


W dniu 8 listopada 2023 w Sali Lubrańskiego w gmachu Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się uroczystość odnowienia doktoratu prof. dr. hab. dr. h.c. Andrzeja Jana Szwarca.

Profesor Andrzej Szwarc, to wybitny uczony, wyjątkowy menadżer nauki, znakomity wykładowca i wychowawca wielu pokoleń prawników, który przez kilkadziesiąt lat wnikliwie bada i interpretuje polski i zagraniczne prawo karne – powiedziała podczas uroczystości Rektorka UAM prof. Bogumiła Kaniewska. 

Prof. Andrzej Szwarc otrzymał stopień naukowy doktora nauk prawnych w dniu 12 maja 1970, stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w dniu 5 grudnia 1977, a tytuł naukowy profesora nauk prawnych otrzymał w dniu 20 stycznia 1977. W dniu 2 lipca 2008 został mu przyznany doktorat honoris causa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Prof. Andrzej Szwarc za wybitne zasługi w działalności naukowej i dydaktycznej otrzymał następujące odznaczenia państwowe: Brązowy Krzyż Zasługi (1977), Złoty Krzyż Zasługi (1982), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – Polonia Restituta (1994), Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec (2003). 

Prof. Andrzej Szwarc jest humboldtczykiem od roku 1982. Fundacja Alexandra von Humboldta w Bonn przyznała mu stypendia badawcze na staże naukowe w  Instytucie Maxa Plancka Zagranicznego i Międzynarodowego Prawa Karnego we Fryburgu Bryzgowijskim, gdzie dyrektorem był prof. Hans-Heinrich Jescheck oraz na Reńskim Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Bonn w Instytucie Prawa Karnego i Prawa Karnego Procesowego u prof. Geralda Grünwalda. 

W roku 1989 prof. Andrzej Szwarc został jednym z członków-założycieli stowarzyszenia Societas Humboldtiana Polonorum. W latach 1989-1998 był sekretarzem generalnym Zarządu Głównego SHP. W latach 2001-2016 był członkiem Sądu Koleżeńskiego SHP, a w latach 2013-2016 jego przewodniczącym. W roku 2023 został ponownie wybrany na przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego SHP. W latach 1992 i 1997 na zaproszenie Fundacji Alexandra von Humboldta w Bonn był członkiem polskiej delegacji SHP na światowe spotkanie przedstawicieli klubów Humboldta. 

Prof. Andrzej Szwarc był inicjatorem i współorganizatorem serii konferencji „Das erste (zweite, dritte, vierte) deutsch-japanisch-polnische Strafrechtskolloquium der Stipendiaten der Alexander von Humboldt-Stiftung“ w latach 1997 (Poznań, Kraków, Warszawa), 1999 (Osaka), 2003 (Poznań, Gdańsk), 2010 (Słubice, Frankfurt nad Odrą).  

napisał Andrzej B. Więckowski, Poznań-Zielona Góra, 7.12.2023

SHP SHPSHPSHP