Aktualności

Z żałobnej karty


Ze smutkiem zawiadamiamy, że dnia 22 marca 2021 w wieku 82 lat odszedł od nas kolega Bernard Wielgat, profesor zwyczajny nauk biologicznych i długoletni pracownik Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
Swoją całą drogę naukową rozpoczętą w 1964 r. związał ze wspomnianym Instytutem, w którym pełnił m.in. funkcję Zastępcy Dyrektora objawiając nieprzeciętne zdolności administracyjno-organizacyjne. Jego staraniom Instytut zawdzięcza m.in. swoja aktualną siedzibę. Przez wiele lat, także po przejściu na emeryturę, kierował zespołem badawczym zajmującym się kulturami tkankowymi i komórkowymi ziemniaka oraz : patogenami i transformacją roślin. Był też autorem wielu cenionych w świecie prac naukowych, w tym kilku przełomowych badań w swojej dziedzinie które są do dzisiaj kontynuowane i rozwijane.
SHP